Бъдете част от успешните млади специалисти в икономиката и индустрията!

 

50-годишен юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

На 23 октомври 2019 г. от 10:30 ч. в Библиотечно-информационния център на ТУ-София ще се състои тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет. Каним всички преподаватели, служители, студенти и приятели да участват в този значим за катедрата празник.
В чест на събитието от 11:00 ч. ще се проведе кръгла маса на тема:
"Бъдещето на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите".
Събитията, съпътстващи честването на юбилея на катедрата, ще продължат и на 24 октомври 2019 г. с презентации от представители на бизнеса и провеждане на състезания между студентите на Стопански факултет на ТУ-София по зададени казуси от практиката на различни бизнес организации.
Очакваме ви!

---

50 години катедра ИИИМ. Залата за презентации на 24.10.2019 г. е 3129 (информация и текст - ас. Г. Пенева и А. Стоянов)

ФЕСТО 14:30 – 15:00

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми. Предметът на дейност на организацията включва:
Компоненти и системи за индустриална автоматизация - предлага повече от 30 000 изделия;
Дидактика - комплексна програма от семинари и сертифициран център за професионално обучение;
Услуги за енергоспестяване, водещи до намаляване на производствени разходи; увеличен ресурс на оборудването; повишена надеждност; енергийно ефективна работа на системите; подобрени екологични показатели.

Сайт: https://www.festo.com/cms/bg_bg/index.htm

 

JA Bulgaria 15:00 – 16:00

Вече 20 години JA Bulgaria е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност.

Сайт: https://www.jabulgaria.org/

 

DRONAMICS 16:00 – 16:45

Дронамикс е иновативна българска компания, която се занимава с разработката и производството на безпилотни товарни самолети. Техният Черен Лебед е първият по рода си автономен самолет, предназначен да пренася товари на големи разстояния.
Константин Рангелов е един от седемте българи, включени във второто европейско издание на класацията на списание Forbes "30 под 30", която отличава водещите млади лидери, изобретатели и предприемачи на континента. Заедно с брат си Свилен и група холандски специалисти по авиокосмическо инженерство основават Dronamics - стартъп компания за карго дронове. С тази иновация те печелят международното състезание за стартъпи betapitch Sofia, както и първа награда на едно от най-мащабните състезания за стартъпи - Pioneers Festival Challenge 2015. Избрани са за една от 50-те най-перспективни млади компании в света от Kairos Society за 2015 г., отличени са и сред топ 30 стартъпи на международната конференция във Франция Hello Tommorow през същата година.

Сайт: https://www.dronamics.com/

 

БОР 17:00 – 17:45

Днес BOR отбелязва 13 години работа. Близо 300 млади специалисти работят в компанията. Десетилетие по-късно марката е национално и международно призната. BOR се отличава със силни фирмени ценности и устойчива политика. Компанията се превърна в най-голямата българска компания в индустрията за онлайн проучване на пазара.

Сайт: http://borsolutions.com/

 

ESCREO 17:45 – 18:30

Escreo са български бои, които създават пространства за писане и рисуване. ESCREO предефинират начина, по който работят компаниите, като трансформират тяхната среда. От статични инструменти и повърхности до интерактивно творческо пространство, което действа като празно платно за всички идеи.
С това успяват да убедят фонда за стартиращи компании Eleven да ги финансира два пъти - през 2015 с 25 хил. евро и през 2016 г. с 60 хил. евро. Отделно получават още едно финансиране от "бизнес ангели" за 20 хил. евро.

Сайт: https://escreo.com/

---

 

Уважаеми първокурсници,

Добре дошли в Стопанския факултет и катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ на ТУ-София.

Това е водещата катедра в Стопанския факултет и отговаря за четирите бакалавърски специалности: „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ и „Публична администрация“.

Поздравявам Ви с избора да се обучавате по най-престижните и елитни специалности, които са основополагащи за успеха на организациите от бизнеса и публичния сектор в условията на съвременната икономика на знанието, кибер-физично общество, интелигентни градове и фабрики!

Изключително се радвам, че ставате част от нашата студентска общност именно в годината, когато катедра ИИИМ чества своя половинвековен юбилей!

Гордеем се с труда и професионализма на нашите преподаватели и с успехите на нашите завършили студенти, които застават начело  на водещи организации в частния и публичния сектор. През тези 50 години катедрата е доказала, че нашите специалности са предпочитани заради високото качество на обучение, високите изисквания към компетенциите на завършващите и положени стандарти в образованието и научните изследвания в индустрията.

Ние имаме традиции в успеха!

Пожелавам Ви успех в следването и бъдете пример за всички студенти на ТУ-София!

Проф. д-р инж. Огнян Андреев

Ръководител катедра ИИИМ

---

23-26 юни 2019 г. XVII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '19", организирана от Стопанския факултет на ТУ-София.

---

На 27 март от 09:30 часа в зала 3503, блок 3, Стопански факултет на Технически университет-София, ще се проведе семинар в рамките на проекта "Европа в моята професия". Основна цел на семинара ще бъде да запознае студентите от професионално направление "Общо инженерство" и младите преподаватели с ролята на Европейския съюз и по-важните директиви, свързани с инженерните професии, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Като част от непрекъснатия стремеж за осигуряване на нови перспективи и подобряване качеството на обучение на студентите и преподавателите от тези специалности на тях сега ще им се предостави възможност да се запознаят подробно с програмата за мобилност "Erasmus +" и с други подобни програми, както и с условията за професионална реализация в държавите от Европейския съюз. На семинара ще присъстват гост-лектори и студенти, които са се възползвали от възможностите, които им предлагат част от програмите, и ще представят на аудиторията своите лични впечатление и опит, както и ценни съвети за организацията и подготовката на необходимите документи.

https://www.eumypro.eu/

---

На 21.03.2019 г. катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" организира за студентите от специалност "Мениджмънт в електроенергетиката", както и за всички, които се интересуват от регулиран и свободен електроенергиен пазар, провеждането на лекция с гост-лектор маг.ик. Анжела Тонева, Изпълнителен директор на "Енерго-Про Варна". Лекцията, която г-жа Тонева изнесе пред студентите и предизвика интерес от тяхна страна, бе на тема: "Регулаторна теория. Ценово регулиране".

---

 

3 курс, СУ, 68 група, 2019 г.

 

Габриела Георгиева, Татяна Методиева, Миглена Паничарова и Незиха Маджирова от спец. "Публична администрация" участваха с научни доклади в XVI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '18", която беше организирана от Стопанския факултет и се проведе от 24-27.06.2018 г. в гр. Созопол.

снимка Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София

Ректорът на ТУ-София проф. дтн инж. Г. Михов връчи официално грамоти на Николета Дачева и Десислава Чакалова от спец. "Стопанско управление" на Стопанския факултет за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София.

Стопанският факултет на Техническия университет кани бъдещи студенти с 8 специалности - econ.bg

Стопанският факултет на ТУ-София започва прием за топ специалности - inews.bg

"Индустриален мениджмънт" в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН - inews.bg

"Стопанско управление" в ТУ-София - вечно актуалната специалност - inews.bg

"Публична администрация" в ТУ-София отваря врати и в частния, и в държавния сектор - inews.bg

"Мениджмънт и бизнес информационни системи" в ТУ-София отваря врати към супер кариера - inews.bg

 

Специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи”

„Мениджмънт и бизнес информационни системи” е най-новата специалност на Стопанския факултет при ТУ-София. Целта на специалността е да подготвя управленски специалисти с висше образование, които притежават необходимия набор от съвременни знания и умения в областта на управлението и бизнес информационните системи. Тя е в съответствие с императивите на съвременната икономика на знанието, която предполага все по-голямо използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) във всички бизнес дейности и изисква нови знания и умения за управлението им. Тя е съобразена с нарастващото търсене на специалисти в областта на управлението и приложението на ИКТ в бизнеса и гарантира добра професионална реализация.

Компетенциите на специалистите по „Мениджмънт и бизнес информационни системи” отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Обучението се извършва по учебен план и учебни програми, разработени в съответствие с постиженията на водещи европейски и световни университети. То е насочено към развитие на знания и умения както в областта на инженерните науки, така и необходимите за всеки мениджър знания в областта на бизнес управлението. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се среда, като подготвя съвременни мениджъри за всички сфери на бизнеса.

Защо да изберете тази специалност?

Защото обществото, бизнесът и ИКТ индустрията имат потребност от Вас и Вие ще получите високо качество на обучение, гарантиращо добра професионална реализация. Това е видно и от стратегия "Европа 2020" за развитието на българската икономика, която извежда като приоритети развитието на новите дигитално-революционни технологии и индустрии.

Специалността е изключително иновативна, нетрадиционна и уникална за България. Тя е както управленски и бизнес-ориентирана, така и високотехнологична, ИТ инженерно-творчески насочена. Перспективите пред специалността се предопределят от нейната универсалност, широкопрофилност, интердисциплинарност, извънредна гъвкавост и избираемост при задълбочаване на специализиращата подготовка.

Специалността формира знания и умения, които биха позволили заемането и успешното изпълнение на ИТ и мениджърски функции в дейността на бизнес организациите. В учебния план са включени курсове, които дават системна подготовка относно управлението на бизнеса, бизнес информационни процеси, тяхното качество и информационна сигурност, пазарите за успешната им реализация, управлението на ИКТ ресурси, процеси и хора, съвременни информационни управленски системи. Богатата теоретична подготовка се допълва с разработването на курсови проекти и дипломна работа с приложна управленска и ИКТ насоченост, които предполагат ИТ решения за повишаване на ефективността на дейността и управлението на бизнес организациите. Студентите, завършили четиригодишния курс на обучение, се дипломират като специалисти с висше образование с професионална квалификация: "Инженер-мениджър".

Какви знания формира бакалавърската степен?

Инженер-мениджърите получават системни знания с теоретико-приложен характер. Обучението се състои в балансиран микс от хронологично и логически подредени задължителни фундаментални дисциплини с общотеоретичен, мениджърски и ИТ характер, както и специализиращи дисциплини с надграждащ характер в областта на мениджмънта на бизнес информационните технологии. Учебното съдържание е изградено в седем блока учебни дисциплини: Информатика и информационни технологии; Икономика; Мениджмънт, Мениджмънт на бизнес информационните технологии; Социално-правни науки; Математика и Чужди езици.

Стремежът на екипа на Стопанския факултет е да отговори по възможно най-добрия начин на изискванията на бизнеса и да предостави на младите хора максимална мобилност и конкурентоспособност на пазара на труда както у нас, така и в чужбина. За тази цел програмата се фокусира върху:

 • Осигуряване на задълбочени знания и практически умения в областта на икономиката и мениджмънта, в т.ч. за мениджмънта на маркетинга, иновациите, производствената дейност, човешките ресурси и финансите;

 • Задълбочаване на знанията в областта на: езиците за програмиране; компютърните мрежи и комуникации; компютърна графика и анимация; интегрирани и интерактивни, мултимедийни и мобилни, интернет и облачни технологии, с цел решаване на специфични бизнес проблеми, в т.ч. мениджмънт на облачни организации и центрове за данни;

 • Запознаване с бизнес приложни елементи от теория на изкуствения интелект, интелигентни методи за бизнес анализи и разузнаване в споделени среди, виртуално прототипиране и среди за реализация, вкл. добавена реалност, с цел постигане на хетерогенни интелигентни системи и платформи за всички аспекти на живота;

 • Придобиване и прилагане на бизнес стандарти на персонално и организационно ниво, вкл. методи за системно моделиране, реинженеринг, симулация, хармонизация, администриране и мениджмънт на ИТ услуги и процеси, както и международни норми и методологии за управление на ИТ услугите;

 • Проектиране на производствени и операционни системи и системи за управление.

Завършилите бакалавърска степен по специалността придобиват следните компетенции:

 • базова математическа подготовка с оглед използването на математически модели в мениджмънта и приложението на бизнес информационните технологии;

 • солидна подготовка в областта на информационните технологии и системи, тяхното приложение в дейността на бизнес организациите и при решаване на управленски задачи;

 • комплексна подготовка в областта на бизнес информационните технологии и системи, както и тяхното управление;

 • задълбочена икономическа и управленска подготовка, разширена правна, специализирана хуманитарна и езикова подготовка.

Какви възможности се откриват пред студентите по време на тяхното следване?

Академичният състав на водещия специалността Стопански факултет се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантиращи висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването. Студентите придобиват знания и практически умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по курсови задачи и проекти със своите колеги и преподаватели. В трети и четвърти курс те имат възможност да се включват в редица бизнес проекти на Стопанския факултет с управленска и иновационна насоченост. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания по ИТ мениджмънт, с които малко университети в страната могат да се похвалят.

Добре развитата мрежа от контакти на факултета с бизнеса дава възможност за провеждане на стажове и практики. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно на студентите се предлага възможност да участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

 

Академичен състав на катедра

„Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“

 


Доц. д-р Й. Ангелова Доц. д-р инж. Й. Ангелова - каб. 3614
Ръководител катедра ИИИМ

Проф. д-р инж. О. Андреев
Декан на Стопанския факултет

Доц. д-р М. Даскалова
Зам.-декан

Гл. д-р инж. Н. Колева
Факултетен координатор

Доц. д-р инж. Г. Христова
Зам.-ръководител катедра

Доц. д-р инж. О. Маринов
Зам.-декан
Ас. Г. Пенева
Ас. Г. Пенева - каб. 3608А

 

Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” обучава студенти и докторанти по:

А. Образователно-квалификационни степени “БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР” по специалностите:

 1. “Индустриален мениджмънт” от професионално направление 5.13 “Общо инженерство” и акредитирана от IEТ – Великобритания, както и от НАОА – България.
 2. “Стопанско управление” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.
 3. “Публична администрация” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.
Последно променен на Събота, 16 Октомври 2010 10:37
 


Страница 1 от 2