Б. Образователна и научна степен “ДОКТОР” по научни специалности:

  1. 05.02.21 “Организация и управление на производството”, акредитирана от НАОА – България.
  2. 05.02.18 “Икономика и управление” – акредитирана от НАОА – България.

Защитени са над 70 докторски дисертации.

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 08:52
 

Изградени са следните основни научни и учебни направления:

  1. Индустриален инженеринг – с водещ проф. д-р инж. И. Даков.
  2. Организационен мениджмънт – с водещ доц. д-р инж. П. Ганчев.
  3. Маркетинг – с водещ проф. д-р М. Велев.
  4. Икономика на предприятието, финанси и счетоводство – с водещ доц. д-р Д. Дончев.
  5. Мениджмънт на качеството – с водещ доц. д-р Г. Дюкенджиев
Последно променен на Понеделник, 04 Февруари 2013 12:53
 


Страница 2 от 2