Срокове за кандидатсване:

1. Специалност "Индустриален мениджмънт";

2. Специалност "Мениджмънт и бизнес информационни системи";

3. Специалност "Стопанско управление";

4. Специалност "Публична администрация";

5. Специалност "Мениджмънт в електроенергетиката";

6. Специалност "Мениджмънт на проекти"

Последно променен на Петък, 25 Май 2018 15:15