История на създаване и развитие на Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”:

1945 г. до 1968 г. – наименование “Механична технология и фабрична организация” – ръководител акад. проф. Ангел Балевски (основател).

1969 г. до 1983 г. – наименование “Организация и икономика на машиностроителното производство” – ръководител проф. Коста Дулев (1969 – 1971 г.) и проф. Минко Атанасов (от 1972г.).

1984 г. до 1990 г. – наименование “Икономика, организация и управление на машиностроителното производство” – ръководител проф. Минко Атанасов.

1991 г. и сега – наименование “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” с ръководители:
- проф. д-р инж. Божидар Алвасов (1991-1995г.);
- доц. д-р инж. Панайот Ганчев (1996-2000г.);
- доц. д-р инж. Димитър Дончев (2001-2002г.);
- проф. д-р Младен Велев (от 2002 до момента).

Катедрата провежда обучение по широкопрофилните специалности "Индустриален мениджмънт", „Стопанско управление” и Публична администрация за студентите от Стопански факултет и по учебни дисциплини в областта на икономиката, мениджмънта, маркетинга, финансите, иновационния мениджмънт и др., включени в учебните планове на студенти от всички други специалности на ТУ – София, както и на чуждестранни студенти и докторанти.

Специалност „Индустриален мениджмънт” е акредитирана от Британската Институция по инженерство и технологии (IET), което означава, че дипломите от тази специалност на ТУ-София са валидни и във Великобритания и дава възможност на завършилите я да станат членове на Съвета на дипломираните инженери във Великобритания.

Последно променен на Сряда, 06 Април 2011 12:07
 
Дизайн - Георги Цветков