Б. Образователна и научна степен “ДОКТОР” по научни специалности:

  1. 05.02.21 “Организация и управление на производството”, акредитирана от НАОА – България.
  2. 05.02.18 “Икономика и управление” – акредитирана от НАОА – България.

Защитени са над 70 докторски дисертации.

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 08:52