Учебни планове

 


БАКАЛАВРИ


ИЗРАВНИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ


МАГИСТРИ


СПЕЦИАЛНОСТ

Редовно обучение

Редовно обучение

Задочно обучение

Редовно обучение

Задочно обучение

Индустриален мениджмънт

UP_BIM_red

UP_PIM_red

UP_PIM_zad

UP_MIM_red

UP_MIM_zad

Стопанско управление

UP_BBA_red

UP_PBA_red

UP_PBA_zad

UP_MBA_red

UP_MBA_zad

Публична администрация

UP_BPA_red

UP_PPA_red

UP_PPA_zad

UP_MPA_red

UP_MPA_zad

Мениджмънт в електроенергетиката

UP_MMEPS_red

Управление на проекти

UP_MPM_red

Мениджмънт и бизнес информационни системи

UP_MPM_red

Последно променен на Вторник, 21 Февруари 2017 15:51