Новини от катедрата

50-годишен юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

На 23 октомври 2019 г. от 10:30 ч. в Библиотечно-информационния център на ТУ-София ще се състои тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет. Каним всички преподаватели, служители, студенти и приятели да участват в този значим за катедрата празник.
В чест на събитието от 11:00 ч. ще се проведе кръгла маса на тема:
"Бъдещето на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите".
Събитията, съпътстващи честването на юбилея на катедрата, ще продължат и на 24 октомври 2019 г. с презентации от представители на бизнеса и провеждане на състезания между студентите на Стопански факултет на ТУ-София по зададени казуси от практиката на различни бизнес организации.
Очакваме ви!

---

 

Уважаеми първокурсници,

Добре дошли в Стопанския факултет и катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ на ТУ-София.

Това е водещата катедра в Стопанския факултет и отговаря за четирите бакалавърски специалности: „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ и „Публична администрация“.

Поздравявам Ви с избора да се обучавате по най-престижните и елитни специалности, които са основополагащи за успеха на организациите от бизнеса и публичния сектор в условията на съвременната икономика на знанието, кибер-физично общество, интелигентни градове и фабрики!

Изключително се радвам, че ставате част от нашата студентска общност именно в годината, когато катедра ИИИМ чества своя половинвековен юбилей!

Гордеем се с труда и професионализма на нашите преподаватели и с успехите на нашите завършили студенти, които застават начело  на водещи организации в частния и публичния сектор. През тези 50 години катедрата е доказала, че нашите специалности са предпочитани заради високото качество на обучение, високите изисквания към компетенциите на завършващите и положени стандарти в образованието и научните изследвания в индустрията.

Ние имаме традиции в успеха!

Пожелавам Ви успех в следването и бъдете пример за всички студенти на ТУ-София!

Проф. д-р инж. Огнян Андреев

Ръководител катедра ИИИМ

---

23-26 юни 2019 г. XVII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '19", организирана от Стопанския факултет на ТУ-София.

---

На 27 март от 09:30 часа в зала 3503, блок 3, Стопански факултет на Технически университет-София, ще се проведе семинар в рамките на проекта "Европа в моята професия". Основна цел на семинара ще бъде да запознае студентите от професионално направление "Общо инженерство" и младите преподаватели с ролята на Европейския съюз и по-важните директиви, свързани с инженерните професии, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Като част от непрекъснатия стремеж за осигуряване на нови перспективи и подобряване качеството на обучение на студентите и преподавателите от тези специалности на тях сега ще им се предостави възможност да се запознаят подробно с програмата за мобилност "Erasmus +" и с други подобни програми, както и с условията за професионална реализация в държавите от Европейския съюз. На семинара ще присъстват гост-лектори и студенти, които са се възползвали от възможностите, които им предлагат част от програмите, и ще представят на аудиторията своите лични впечатление и опит, както и ценни съвети за организацията и подготовката на необходимите документи.

https://www.eumypro.eu/

---

На 21.03.2019 г. катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" организира за студентите от специалност "Мениджмънт в електроенергетиката", както и за всички, които се интересуват от регулиран и свободен електроенергиен пазар, провеждането на лекция с гост-лектор маг.ик. Анжела Тонева, Изпълнителен директор на "Енерго-Про Варна". Лекцията, която г-жа Тонева изнесе пред студентите и предизвика интерес от тяхна страна, бе на тема: "Регулаторна теория. Ценово регулиране".

---

 

3 курс, СУ, 68 група, 2019 г.

 

Габриела Георгиева, Татяна Методиева, Миглена Паничарова и Незиха Маджирова от спец. "Публична администрация" участваха с научни доклади в XVI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '18", която беше организирана от Стопанския факултет и се проведе от 24-27.06.2018 г. в гр. Созопол.

снимка Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София

Ректорът на ТУ-София проф. дтн инж. Г. Михов връчи официално грамоти на Николета Дачева и Десислава Чакалова от спец. "Стопанско управление" на Стопанския факултет за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София.

Стопанският факултет на Техническия университет кани бъдещи студенти с 8 специалности - econ.bg

Стопанският факултет на ТУ-София започва прием за топ специалности - inews.bg

"Индустриален мениджмънт" в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН - inews.bg

"Стопанско управление" в ТУ-София - вечно актуалната специалност - inews.bg

"Публична администрация" в ТУ-София отваря врати и в частния, и в държавния сектор - inews.bg

"Мениджмънт и бизнес информационни системи" в ТУ-София отваря врати към супер кариера - inews.bg

 

Бъдете част от успешните млади специалисти в икономиката и индустрията!